Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)  beschermt het bedrijfsvermogen tegen aanspraken van derden waarvoor een bedrijf aansprakelijk is. Derden zijn: een willekeurige derde; een cliĆ«nt van het bedrijf; een werknemer of ondergeschikte.

De AVB biedt dekking tegen zowel zaak- als personenschade en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade. De AVB biedt ook dekking voor schade die verzekerden elkaar onderling toebrengen. Zuivere vermogensschade (schade waar geen zaak- of personenschade aan vooraf gegaan is) is op een AVB niet gedekt.