Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. De dekking heeft uitsluitend betrekking op aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade . Een andere benaming voor deze verzekering is Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen.