Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Milieuschadeverzekering

De verzekering biedt dekking voor de saneringskosten van bodem en water op de locatie van de verzekerde en op locaties van derden als de verontreiniging is toegebracht vanaf de locatie van de verzekerde. Het maakt niet uit of de verzekerde aansprakelijk is voor de vervuiling. De vervuiling moet een gevolg zijn van een verzekerde gebeurtenis die zich heeft voorgedaan op de locatie van verzekerde. In Nederland geldt de vervuiler betaalt.