Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

CAR-verzekering

De CAR-verzekering dekt schade die gedurende de bouwperiode aan het bouwwerk ontstaat door fouten in het ontwerp, gebruik van ondeugdelijke materialen of ondeugdelijke uitvoering van het werk. Schade door molestoorzaken en door bedrijfsstilstand is uitgesloten. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het financieel nadeel als hij inferieure kwaliteit en falend vakmanschap levert.
 
Onder schade valt een materiƫle beschadiging, het kapot gaan van iets. Alleen schade tijdens de bouwperiode is gedekt. Tijdens de zogenaamde onderhoudstermijn is er veelal een beperktere dekking. In toenemende mate wordt de CAR-verzekering gesloten door de opdrachtgever van het bouwwerk. In andere gevallen is de hoofdaannemer de verzekeringnemer; aannemers van eenvoudige bouwwerken sluiten ook wel een doorlopende CAR-verzekering. Voor het geval de aannemer onvoldoende dekking mocht hebben, kan de opdrachtgever een verzekering sluiten voor een verschil in condities). Betreft de verzekering het bouwen, c.q. monteren of assembleren van een installatie of een machine dan spreekt men doorgaans van een EAR-verzekering; deze omvat tevens dekking tegen schade door proefdraaien of beproeven.