Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Machinebreukverzekering

Verzekering van in de polis gespecificeerde machines, in bedrijf of bedrijfsklaar opgesteld.. Gebruikelijk is dat de verzekerde in elke schade een in de polis per object vastgesteld eigen risico draagt. Aan acceptatie gaat bijna altijd inspectie door de verzekeraar vooraf; veelal vinden ook tijdens de loop van de verzekering periodieke inspecties door de verzekeraar plaats, mede met het oog op schadepreventie en het bijhouden van de verzekerde waarde.