Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Ziekteverzuimverzekering

De ziekteverzuimverzekering biedt de werkgever de mogelijkheid om het risico van de loondoorbetalingverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wet verlenging loondoorbetalingverplichting bij ziekte te verzekeren.
 
Dit kan met een conventionele verzekering of een stop loss verzekering. Bij de conventionele verzekering wordt met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval per werknemer overeengekomen en de verzekeraar neemt de loondoorbetalingverplichting op zich. Bij de stop loss verzekering blijft de loondoorbetalingverplichting bij de werkgever berusten.
De ziekteverzuimverzekering kan worden aangevuld met dienstverlening op het gebied van ziektepreventie, -controle en -begeleiding.