Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer heeft u geen inkomsten als u niet werkt.. Langdurig niet kunnen werken als gevolg van een ziekte of ongeval vormt een risico voor uw bedrijf. Dit risico kunt u afdekken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit.
 
De polis verleent doorgaans geen recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 25%. Bij algehele arbeidsongeschiktheid wordt de verzekerde uitkering in principe ten volle uitgekeerd, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. De uitkering eindigt zodra de verzekerde weer arbeidsgeschikt is, overlijdt of de gekozen eindleeftijd van de verzekering heeft bereikt. Gebruikelijk is een wachttijd van twee weken.