Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als u als zelfstandige op locatie werkt of een afspraak hebt bij een opdrachtgever is het mogelijk dat u schade veroorzaakt. Een (AVB) Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven beschermt u tegen aanspraken van derden waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is.
 
De AVB biedt dekking tegen zowel zaak- als personenschade en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade. De AVB biedt ook dekking voor schade die verzekerden elkaar onderling toe brengen. Zuivere vermogensschade (schade waar geen zaak- of personenschade aan vooraf gegaan is) is op een AVB niet gedekt. Hiervoor dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter worden gesloten