Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Beroepsziekte treft werknemer én werkgever

Wist u dat 1 op de 7 werknemers in Nederland burn-out-klachten ervaart? En dat mensen met een burn-out gemiddeld 180 dagen thuiszitten? (Bron: TNO|CBS 2015 en ArboNed) Bij een zieke werknemer bent u wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. (Nu nog maximaal 2 jaar, maar Rutte III wil het veranderen in 1 jaar.) Daarnaast heeft u kosten voor het inhuren van een vervanger. Of andere medewerkers moeten de werkzaamheden opvangen, wat bij hen weer meer stress (en kans op uitval) kan opleveren.
 
Een burn-out is een voorbeeld van een beroepsziekte. Een beroepsziekte is gezondheidsschade die er niet zou zijn als de werkzaamheden niet uitgevoerd zouden zijn. Andere voorbeelden:
- gehoorschade bij medewerkers in de bouw
- bepaalde vormen van kanker bij arbeiders uit de chemische industrie
- hepatitis of hiv bij zorgverleners na een prik- of snijongeluk
 
Hoe is uw beleid rondom werkstress en andere risico’s op uitval van uw werknemers? Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kunt u hier een goed beeld van krijgen. Overigens is deze volgens de Arbowet verplicht voor elk bedrijf met personeel. Op de website rie.nl zijn RI&E’s beschikbaar. Voor het opvangen van het doorbetalen van loon en extra dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim, is een verzuimverzekering een oplossing. Neem voor meer informatie contact met ons op.