Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zzp’er

Per 1 juli 2017 gaat de Arbowet op onderdelen wijzigen. De veranderingen gaan voornamelijk over betere preventie. Niet alleen werkgevers moeten maatregelen nemen om arbeidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Ook als zzp’er moet u zich houden aan een aantal arboregels. Voor uw veiligheid en die van anderen.
 
Eigen regels per beroepsgroep
Als zzp’er hoeft u geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Waar u wel aan moet voldoen zijn algemene voorschriften uit de Arbowet. Dat is onder andere zorgen voor de eigen veiligheid en die van anderen door veilig en verantwoord gedrag. En het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden. Regels voor uw specifieke branche kunt u vinden in arbocatalogi. Zo zal een bouwvakker te maken krijgen met bijvoorbeeld veiligheidsschoenen en –bril. En een thuiszorgmedewerker met handschoenen en een mondneusmasker.
 
Zorgen voor de eigen veiligheid heeft voor zzp’ers een andere dimensie dan voor werknemers in loondienst. Als zzp’er heeft u immers niet dezelfde ‘vangnetten’ als een werknemer. Wilt u hier meer over weten? Wij helpen u graag verder.