Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

BKR-registratie maakt lenen moeilijker

Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt kredieten bij van alle Nederlanders. Ze toetsen of mensen aan hun betaalverplichtingen kunnen voldoen. Creditcards, doorlopende kredieten, private lease en de mogelijkheid om rood te staan op een betaalrekening zijn redenen voor een registratie bij BKR. Per 1 mei 2017 geldt dit ook voor de afbetaling van een mobiele telefoon die bij een abonnement wordt verstrekt. Een registratie kan positief of negatief zijn. Een positieve registratie betekent een lening die u netjes aflost. Een negatieve registratie is meestal een betalingsachterstand.
 
Bent u ondernemer met een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap? Dan kan een BKR-registratie gevolgen hebben voor zakelijke leenmogelijkheden. Zowel een positieve als een negatieve registratie kan reden zijn dat u minder of zelfs niets kunt lenen voor bijvoorbeeld financiering van uw bedrijf.
 
Weten welke registraties op uw naam staan? U kunt het opvragen bij BKR.nl.