Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Handhaving Wet DBA weer opgeschoven

Een jaar geleden informeerden wij u dat de handhaving van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) werd opgeschoven naar 1 januari 2018. Inmiddels is het december 2017 en nog is de wet niet aangepast. Onlangs werd bekend dat de handhaving van de wet is opgeschoven naar 1 juli 2018.
 
Wet DBA?
De overheid wilde met nieuwe belastingregels een duidelijker onderscheid maken tussen schijnzelfstandigen en echte zelfstandigen. Daarom werd per 1 mei 2016 de VAR-regeling vervangen door de Wet DBA. Omdat de DBA voor veel onduidelijkheid zorgde, werd handhaving van de wet opgeschoven. Dat betekent niet dat de wens om de zzp-problematiek te ondervangen is vervallen.
 
Bent u zzp’er of huurt u een zzp’er in? Ga een modelovereenkomst aan waarin u vastlegt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking maar van een opdracht. Lees meer over de werking van de Wet DBA op de site van de Belastingdienst.