Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Nieuwe Arbowet: nadruk op betere preventie

Per 1 juli 2017 gaat de Arbowet op onderdelen wijzigen. De ingangsdatum was gepland op 1 januari 2017, maar dat bleek niet haalbaar.  De veranderingen gaan voornamelijk over betere preventie. Want de regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk voorkomen.

Waar moet u rekening mee houden?
- de rollen van preventiemedewerker en medezeggenschapsorgaan worden groter
- de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken
- iedere werknemer mag de bedrijfsarts bezoeken via een ‘open spreekuur’
- medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
- afspraken over arbodienstverlening moeten vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening

Deze veranderingen hebben gevolgen voor uw huidige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Pas deze aan op onderdelen waar het gaat over preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en arbodiensten.
Meer informatie over de aanstaande wijzigingen vindt u op de website van Arboportaal (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).