Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Samen in gesprek over doorwerken tot pensioen

“77% van de 55+ spreekt niet met hun werkgever over invulling werk tot aan de pensioenleeftijd.” Dit is een van de conclusies van een enquête van Wijzer in Geldzaken*. Zij hielden deze enquête tijdens de Pensioen3daagse 2017 onder ruim 1.000 Nederlanders tussen 55 en 67 jaar in loondienst. 69% wil/gaat eerder stoppen met werken of minder uren werken. Hierbij kan het deeltijdpensioen uitkomst bieden. Men krijgt dan voorafgaand aan de pensioenleeftijd al een stukje van het pensioen uitgekeerd. Zo wordt het financieel haalbaar om minder uren te werken.
 
De AOW-leeftijd zal de komende jaren verder stijgen. Volgens werknemers zijn gezondheid en werkplezier de sleutel om het werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd vol te houden. Werkgevers kunnen daar in belangrijke mate toe bijdragen. Spreekt u met uw werknemers over pensioen? Het Onderzoek Pensioen3daagse geeft uitgebreide informatie om samen in gesprek te gaan.
 
* Wijzer in Geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.