Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

Woonlastenverzekering

Als u werkloos of arbeidsongeschikt raakt heeft u minder inkomen. In zo’n situatie is het lastig om uw vaste lasten zoals huur of hypotheek, gas, water en licht te betalen. De woonlastenverzekering biedt compensatie voor dit inkomensverlies.