Home  
Zwaans assurantie & adviesburo is een dynamische adviesgroep die adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en employee benefits.

ZZP-er en hypotheek

“Geen probleem om als ZZP-er een hypotheek te krijgen,” hoort financieel planner Ron steeds vaker. Het is inderdaad zo dat er meer mogelijkheden zijn voor ZZP-ers dan een jaar geleden.

Toch benadrukt hij dat het belangrijk is om hier niet zonder meer vanuit te gaan. In een eerste kennismakinggesprek bekijkt Ron de cijfers van de afgelopen jaren. Op basis hiervan kan hij een inschatting maken of er mogelijkheden zijn.
Vervolgens raadt hij een gedegen analyse aan. Op deze manier wordt de gehele financiële huishouding van de ZZP-er inzichtelijk. Het is van belang om te weten wat de consequenties zijn bij overlijden, ziekte en het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd.

Ron benadrukt dat het altijd gaat om maatwerk. Wat wel of niet kan is echt persoonsgebonden.